Sustav hlađenja prostora površine 4.500 m2 (PPK Karlovac)

Sustav hlađenja prostora površine 4.500 m2 (PPK Karlovac)

PPK karlovačka mesna industrija d.d. je jedna od najvećih mesnih industrija u Hrvatskoj. Prije nekoliko godina započeli su proces modernizacije i proširenja proizvodnih pogona i tu je tvrtka MB FRIGO Grupa prepoznata kao pouzdan partner.

Inženjering MB FRIGO Grupe je kao tehnička podrška projektantima sudjelovao u odabiru i razradi tehničkih rješenja te proizvodnji i isporuci opreme iz područja rashladne tehnike.

Sama modernizacija PPK podijeljena je u više faza od kojih su neke završene, a druge su u fazi izvođenja i planiranja. To su projekti pogona za proizvodnju konzervi, proširenje pogona za proizvodnju trajnih proizvoda, proširenje pogona za mikrokonfekciju svježeg mesa i pogone za gotove proizvode. Prva, već završena faza, financirana je iz sredstava EU fondova (IPARD) po ESCO principu.

Sustav hlađenja komora za hladno dimljenje i zrenje trajnih mesnih proizvoda

 Tehnološki proces je zahtjevan jer je potrebno održavati više povezanih parametara u zadanim granicama, a da bi to uspjeli potrebno je omogućiti istovremeno kombiniranje procesa hlađenja i grijanja. Hlađenje osiguravamo rashladnikom propilenglikola rashladnog učina 640 kW polazne temperature -7oC, a grijanje parom. Komprimiranim zrakom upravljamo radom pneumatskih ventila.

Sustav hlađenja prostora površine 4.500 m2

 Za potrebe hlađenja rashladnih komora i radnih prostora bilo je potrebno isporučiti opremu koja će osigurati radne uvjete pri temperaturama od 0oC do +10oC za proizvodne pogone i skladišta površine 4.500 m2. To se osiguralo indirektnim sustavom,  rashladnik propilenglikola (chiller) s vijčanim kompresorima i zrakom hlađenim kondenzatorom rashladnog učina 500 kW polazne temperature -7oC. Integriran je sustav za iskorištenje otpadne topline kondenzacije čime se grije i akumulira cca 40 m3 tople vode.

Rashladnici glikola (chillers) proizvedeni su u vlastitom proizvodnom pogonu MB FRIGO Grupe, jednako kao i isporučena hladionička zaokretna i klizna vrata. U pojedine faze izvođenja uključivane su tvrtke partneri od kojih izdvajamo Termu HGK.

MB FRIGO Grupa je realizirala niz ovakvih i sličnih projekata u kojima sudjeluje kao tehnička podrška projektantima pri odabiru i razradi tehničkih rješenja, kao proizvođač i isporučitelj opreme, kao tehnička podrška kod puštanja u pogon i podešavanja rada te kao postprodajna i servisna podrška.

Inženjering hlađenje

Projektiranje i inženjering

T: +385 (0) 1 56 30 672
F: +385 (0) 1 66 08 005
ing-hladenje@mbfrigo.hr