Nagradni natječaj “Preživi ovo ljeto”

Nagradni natječaj “Preživi ovo ljeto”

NAGRADNI NATJEČAJ

Pridruži se nagradnom natječaju „Preživi ovo ljeto“ i osvoji Maxon klima uređaj Comfort Pure 3,5kW

ZADATAK SUDIONIKA

Na našoj Facebook stranici unutar objave ovog nagradnog natječaja ostavi komentar sa pričom + slika i/ ili video kojim ćeš nam opisati kako ti preživljavaš ovo ljeto”. Možda je to kupanje u bazenu, ispijanje hladnih tekućina ili odmaranje uz ventilator, ali važno je da se radi o tebi i aktivnosti u kojoj sudjeluješ. Sadržaj s najviše lajkova nagrađujemo. Ukoliko nakon završetka nagradne igre postoji više od jednog sudionika s jednakim (najvećim) brojem lajkova, odluku o nagradi donosi komisija Organizatora na temelju kriterija kreativnosti.  Pravila nagradnog natječaja slijede u nastavku teksta.

 

NAGRADA

Glavna nagrada: 1 x  Maxon Comfort Pure 3,5 kW 

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

„Preživi ovo ljeto!”

 

Članak 1. Organizator natječaja

Nagradni natječaj priređuje i organizira MB Frigo Grupa d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Bani 81, 10010 Zagreb, OIB: 61155890230, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2. Trajanje natječaja

Nagradni natječaj se održava u trajanju od deset (10) dana: traje od ponedjeljka 12.07.2021. do srijede 21.07.2021. u 23:59h. Pravila se odnose na cjelokupno trajanje natječaja.

Članak 3. Svrha natječaja

Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promocija proizvoda Organizatora.

Članak 4. Kriteriji sudjelovanja

Sudionici za pravilno sudjelovanje imaju za zadatak u komentar objave nagradnog natječaja objaviti priču+ slikai/ili video koji dočarava “kako preživljavaju ovo ljeto”. U procesu odabira, u slučaju prilaganja više materijala na natječaj, razmotrit će se samo jedan odgovor. Objava mora sadržavati barem jedno od navedenog:

 • Samog sudionika (primjer: selfie, skupna fotografija ili video na kojoj se nalazi sudionik, slika sudionika slikana od strane treće osobe…)
 • Aktivnost u kojoj sudionik sudjeluje (primjer: vježbanje, spavanje, kupanje, špricanje…)

Sudionik može sudjelovati u natječaju više puta s različitim sadržajem, a samo jedan će se uzeti u obzir.

Članak 5. Odabir dobitnika

Organizator nagrađuje sudionika s najvećim brojem lajkova na objavljeni komentar ispod objave nagradnog natječaja (sadržaj), a koji je ispunio uvjete sudjelovanja. Ukoliko se nakon završetka natječaja pojavi više od jednog komentara s jednakim(najvećim) brojem lajkova, osnovat će se komisija Organizatora, koja će potom odabrati pobjednika temeljem kriterija kreativnosti.  Ime i prezime dobitnika (koje je navedeno na Facebook profilu dobitnika) bit će objavljeno u komentaru objave nagradnog natječaja na stranici www.mbfrigo.hr u četvrtak 22.07.2021. u 14h.

Članak 6. Suglasnosti i odgovornosti

Svi sudionici nagradnog natječaja svojim sudjelovanjem u nagradnom natječaju očituju svoju izričitu i nedvojbenu suglasnost na objavu imena i prezimena na profilu Facebook stranice te pristaju na objavu pobjedničkog komentara, ako njihov odgovor bude izabran. Sve materijale (tekst/fotografije/video) i osobne podatke koje objavljuju ili šalju sudionici u svrhu sudjelovanja u nagradnom natječaju, sudionici dostavljaju svojevoljno. Organizator ne preuzima odgovornost za događanja na profilima/stranicama i ostalim segmentima društvenih mreža sudionika nagradnog natječaja. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila.

Članak 7. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s državljanstvom Republike Hrvatske i prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Djelatnici Organizatora, osobe koje su na bilo koji način sudjelovale u pripremi i realizaciji natječaja te članovi njihove uže obitelji nemaju pravo sudjelovanja.

Pravila nagradnog natječaja objavljena su na web stranici https://www.mbfrigo.hr/nagradni-natjecaj-prezivi-ovo-ljeto/

Članak 8. Odabir dobitnika

Kriterij odabira je komentar s najvećim brojem lajkova na objavljeni sadržaj, a po zadanim uvjetima nagradnog natječaja. Ukoliko se nakon završetka natječaja pojavi više od jednog komentara s jednakim(najvećim) brojem lajkova, osnovat će se komisija Organizatora, koja će potom odabrati pobjednika temeljem kriterija kreativnosti. Pregled prijavljenih materijala za nagradni natječaj te ispunjenje kriterija i odabir dobitnika nagrada, obavlja komisija Organizatora koja se sastoji od najmanje 3 člana. Odluka komisije je konačna, a žalba protiv odluke nije dozvoljena.

Članak 9. Nagrada

Glavna nagrada: Klima uređaj Maxon Comfort Pure 3,5 kW.

Nagradu nije moguće mijenjati za novac i nije prenosiva.

Članak 10. Objava dobitnika

Po završetku nagradnog natječaja, Organizator će objaviti dobitnika nagrade u sklopu komentara na objavi natječaja na Facebook stranici.

Članak 11. Diskvalifikacije sudionika

Organizator zadržava pravo na diskvalifikaciju sudionika u slučaju:

 • Ukoliko poslane prijave nisu u skladu s definiranim kriterijima sudjelovanja u natječaju; Organizator nije dužan posebno obavještavati sudionika o neispunjavanju kriterija za sudjelovanje.
 • Ukoliko poslane prijave nisu u skladu s definiranom temom za sudjelovanje u natječaju;
 • Ako sudionik prijavi radove koji nisu autorski, odnosno koji su preuzeti s interneta ili nekog autorskog djela;
 • Ukoliko se utvrdi da je povrijeđeno pravo osobnosti trećih strana neovlaštenom objavom podataka;
 • Ukoliko vlasnik ili vlasnici odabranih opisa ne dostave potpune osobne podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane Organizatora, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku 30 dana;
 • Ukoliko je sudionik u posljednjih 30 dana već osvojio nagradu u nekom od nagradnih natječaja Organizatora.
 • Ukoliko sudionik, prema saznanjima Organizatora,  multi tagira osobe na način da ne poštuje pravila “Fair play-a” (primjer: trgovanje lajkovima).
 • Ukoliko Sudionik, prema saznanjima Organizatora, koristi nepravednu prednost pred ostalim sudionicima Natječaja, na način da dijeli ili objavljuje post ovog natječaja u grupama za masovno lajkanje (poziva članove tih grupa na lajkanje svog komentara/objave po sistemu: lajk za lajk, nagrada za lajk ili bilo koja druga korist koje se na taj način stječe, a može se smatrati kupovanjem lajkova i stjecanjem nepravedne prednosti prema ostalim sudionicima Natječaja)
 • Ukoliko Sudionik, prema saznanjima Organizatora, sudjeluje u prijevari povezanoj s nagradom iz ovog natječaja koristeći nepravednu prednost pred ostalim sudionicima kako bi osvojio nagradu i stekao materijalnu korist.
 • Ukoliko se pokaže da je ostvarena prijava generirana skriptama, makro naredbama i drugim oblicima automatizma ili bilo kakvim programskim rješenjima.
 • Ukoliko Sudionik, prema saznanjima Organizatora, surađuje s drugim osobama radi stvaranja financijske ili osobne koristi koja uključuje gubitak za treću stranu poput manipulacije nagradnim natječajem.
 • Ukoliko se Sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju.
 • Ili iz nekog drugog razloga za koji Organizator procijeni da utječe na pravednost natjecanja. Svi Sudionici koji su diskvalificirani po odredbama neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.
 • Svi uređivani (“editirani”) odgovori bit će diskvalificirani.

Odluka Organizatora o diskvalifikaciji sudionika je konačna, a žalba protiv odluke nije dozvoljena.

Članak 12. Odricanje odgovornosti

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka, niti je s njim povezan. Nagradni natječaj može se poništiti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U navedenom slučaju Organizator se oslobađa svake odgovornosti. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:

 • (ne)djelovanje društvene web-mreže Facebook
 • sve ostale aktivnosti na web-mreži Facebook
 • bilo kakve posljedice koje bi sudionici mogli pretrpjeti zbog sudjelovanja u nagradnom izvlačenju
 • bilo kakve posljedice korištenja nagrada
 • za sadržaj poruke koju sudionik objavi u komentarima Facebook objave nagradnog natječaja

Članak 13. Nadopune Pravila natječaja

Organizator zadržava pravo izmjene pravila u bilo kojem trenutku te će izmijenjena pravila biti objavljena na web stranici.

Članak 14.

Uvjeti pod kojima se nagradni natječaj može prekinuti

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

U slučaju prekida Sudionici će biti obaviješteni putem MB Frigo Grupa Facebook stranice.

Članak 15. Zaštita osobnih podataka

Sudionici u nagradnom natječaju sudjelovanjem očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Organizatora da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja. Voditelj obrade osobnih podataka je Organizator.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka proizlazi iz privole koju nam dajete prijavom na nagradni natječaj.  Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Organizatora.  Protekom roka od 30 dana od objave dobitnika, imena drugih sudionika bit će obrisana te će ih voditelj obrade na temelju legitimnog interesa koristiti u svrhu obavještavanja o ponudama, akcijama, drugim nagradnim natječajima ili zanimljivim sadržajima koje dobitnik kao ispitanik može očekivati s obzirom na sudjelovanje i dobitak u ovom nagradnom natječaju. U svakom trenutku možete prigovoriti potonjoj obradi.

Organizator će poduzeti sve razumne i potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Pristup vašim osobnim podacima imaju i zaposlenici voditelja obrade Organizatora.

Podaci sudionika prikupljeni u svrhu provođenja i realizacije ovog nagradnog natječaja obrisat će se protekom 2 mjeseca od završetka iste. Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Sudionici nagrade igre smatraju se ispitanicima u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka. Sudionik nagradnog natječaja ima sva prava utvrđena Općom uredbom o zaštiti podataka: Pravo na pristup, Pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, Pravo na ispravak, Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”), Pravo na ograničenje obrade, Pravo na prenosivost podataka. Ukoliko želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte Organizatora putem e-maila:  maxon@mbfrigo.hr ili na adresu Ulica Bani 81, 10010 Zagreb.

Organizator:

MB Frigo Grupa d.o.o.

maxon@mbfrigo.hr

x

Ova stranica upotrebljava "kolačiće" kako bi vam osigurala optimalno korisničko iskustvo. Koristimo "kolačiće" za web usluge, analize korištenja, sustave za oglašavanje i analize funkcionalnosti. Bez "kolačića" naše usluge ne bi funkcionirale u potpunosti. Klikom na gumb "DA" prihvaćate pohranjivanje vaših kolačića. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

I agree