arrow Tražite rješenje za vašu industriju ili imate tehnički problem kojeg trebamo rješiti?

Mobilna rashladna komora

U međunarodnim vodama sjevernog Jadrana, nalazi se offshore platforma “Ivana A” namijenjena eksploataciji prirodnog plina i platforma “Ivana K” s smještajnim kapacitetima za stalnu posadu platforme.  Za potrebe posade, platforma se opskrbljuje svježim namirnicama, od voća do smrznutog mesa,  koje se prevozi u rashlađenim kontejnerima. Većina tih namirnica treba skladištenje i stalni nadzor – vlažnosti, temperature i drugih uvjeta. 

MB Frigo projekt Mobilni plug – in rashladni kontejner osigurava kontroliranu temperaturu tijekom cijelog transporta namirnica i skladištenje hrane na duži vremenski rok za potrebe posade platforme. Rashladna komora ima skriveni rashladni sustav (vlastitu strojarnicu u kojoj se nalazi rashladni uređaj)  implementiran unutar kontejnera (nema vanjskih izbočina koje bi smetale prilikom transporta). Prednost ovakve komore je uključenje u struju u svakom trenutku: kod opremanja kontejnera s namirnicama, transporta i na konačnoj lokaciji.

Tehnički detalji

  • Rashladna oprema: Mobilna rashladna komora unutar brodskog kontejnera
  • Primjena: transport hrane s kopna na plinsku platformu
  • Kapacitet: 10 m3 (plusno područje) i zamrzivač kapaciteta 1500 l (od 0 °C do -20 °C) 
  • Industrija: Prehrambena industrija
  • Investitor: Turist hotel
  • Lokacija: Pula
  • Datum instalacije: 12/2020