EU FONDOVI

PROJEKT SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Opis projekta

MB FRIGO GRUPA d.o.o. ovim projektom želi riješiti svoj središnji problem, nedostatak proizvodnih kapaciteta za ispunjenje potreba postojećih klijenata, akviziciju novih klijenata i izlazak na nova tržišta. Posljedica nerješavanja ključnog problema bit će gubitak postojećih i nemogućnost akvizicje novih klijenata, stagnacija te u srednjem roku pad prihoda i izvoza tvrtke, kao i stagnacija zapošljavanja koja vodi ka smanjenju broja zaposlenih.

Ciljevi i očekivani rezultati

  1. Poboljšati poslovni razvoj tvrtke ulaganjem u proširenje proizvodnih kapaciteta za proizvodnju rashladne opreme
  2. Ojačati konkurentnost tvrtke jačanjem tržišne pozicije na postojećim tržištima i izlaskom na nova tržišta
  3. Doprinjeti daljnjem razvoju i rastu poduzeća MB FRIGO GRUPA d.o.o. i razvoju MSP-a i prerađivačkog sektora u RH

Ukupna vrijednost projekta 18.962.407,60 kuna

Iznos koji sufinancira EU (35% od prihvatljivih troškova) 5.259.493,75 kuna

Razdoblje provedbe:  siječanj 2017. – lipanj 2018.

Kontakt osobe
Hrvoje Polić hrvoje.polic@mbfrigo.hr
Nives Jagar nives.jagar@mbfrigo.hr

Povezani dokumenti: