KME

Osnovan 1886 kao "SMI - Societa Italiana Metallurgica", KME je danas industrijska grupa sa sjedištem u Firenci i operacijama diljem Europe, uz vodeću poziciju obrade bakra u svijetu.

  • godišnja proizvodnja oko 570.000 tona bakra i bakrenih legura polu-gotovih proizvoda
  • konsolidirani promet od € 3.000 milijuna eura u 98 zemalja
  • 14 tvornica u glavnim europskim i nacionalnim tržištima i u Kini
  • 2 vodeća industrijska istraživačkih centara
  • mreža prodajnih podružnica koje pokrivaju većinu europskih zemalja, kao i američka i azijska tržišta
  • radna snaga od 6.700 zaposlenika u 16 zemalja
  • mreža od 21.000 poslovnih partnera računajući kupace i dobavljača
  • oko 9.500 dioničara

Naša vizija

Biti lider za bakar i bakrene legure polu-gotove proizvode i dalje generirati dugoročnu dobiti za naše dioničare, uz jačanje naše obveze za ekološku i socijalnu održivost.

Katalozi

Prodajni centri

Hrvatska

Zagreb
Bani 81
T: +385 (0) 1 56 34 110
F: +385 (0) 1 66 08 005
trgovina-zg@mbfrigo.hr

Rijeka
Stupari bb (Viškovo)
T: +385 (0) 51 683 280
F: +385 (0) 51 683 281
trgovina-ri@mbfrigo.hr

Zadar
Murvica jug 34
T: +385 (0) 23 325 100
F: +385 (0) 23 325 102
trgovina-zd@mbfrigo.hr

Split
Put Kave 4b (preko puta PC Metro), Kaštel Sućurac
T: +385 (0) 21 383 333
F: +385 (0) 21 383 589
trgovina-st@mbfrigo.hr

Prodajni centri

BiH, Srbija i Slovenija

Sarajevo
Blažujski drum 4
T: +387 (0) 33 762 111
F: +387 (0) 33 762 112
info@mbfrigo.ba

Beograd
Miroslava Antića 26
T: +381 (0) 11 3774 962
F:  +381 (0) 11 3774 958
info@mbfrigo.rs

Ljubljana
Šmartinska cesta 32
T: +386 (8) 2053 995
F: +386 (1) 5472 223
info@mbfrigo.si