B-REVOC

Prvi i jedini izdržljivi plastični poklopac za potporne nosače vanjske jedinice, izrađen za raspon Clock i kompatibilan s mnogim robnim markama na tržištu.
PREDNOSTI: Štiti od atmosferskih tvari i od hrđe; jednostavna montaža bez upotrebe vijaka čak i na već postavljenim nosačima.

 

Prodajni centri

BiH, Srbija i Slovenija

Sarajevo
Blažujski drum 4
T: +387 (0) 33 762 111
F: +387 (0) 33 762 112
info@mbfrigo.ba

Beograd
Miroslava Antića 26
T: +381 (0) 11 3774 962
F:  +381 (0) 11 3774 958
info@mbfrigo.rs

Ljubljana
Šmartinska cesta 32
T: +386 (8) 2053 995
F: +386 (1) 5472 223
info@mbfrigo.si