Toshiba Suzumi plus R32

Toshiba Suzumi plus R32

Radna tvar R32 postala je neizostavna u kućnim klima uređajima. Toshiba sa svojim novi modelom Suzumi Plus ne oduševljava samo zbog primjene R32, već i zbog brojnih novih radnih značajki.

R32 doprinosi smanjenju količina djelomično halogeniziranih flouriranih ugljikovodika (HFC). Uredba (EU) br. 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima određuje da do 2030. treba postići smanjenje njihove emisije za 70% u odnosu na 1990., a već 2018. se njihova potrošnja treba smanjiti na 63% vrijednosti ekvivalenta CO2 u odnosu na onu iz 2015. godine (100%).

Prednosti nove radne tvari R32:

  • veća energetska učinkovitost
  • 30% manje rashladnog sredstva
  • instalacija sistema sa radnom tvari R32 je ista kao i sa radnom tvari R410

Uređaj Suzumi Plus R32 dostupan je u 5 razina rashladnog učina 2,5/3,2 kW, 3,5/4,2 kW, 4,6/5,5 kW, 5,0/5,8 kW i 6,10/7,0 kW. Hladi s razredom učinkovitosti A++ te posebno će razveseliti sve koji troškove i potrošnju žele održavati na što nižoj razini.

Toshiba klima uređaji s novom radnom tvari R32:

Preuzmite