Akcije Klima Uređaja

Aktualna veleprodajna akcija za partnere: 

MAXON FRESH – posebna ponuda za partnere MB Frigo Grupe – dodatnih 5% na postojeće rabate.

  • Maxon Fresh 2,5 kW – 2.280 kn
  • Maxon Fresh 3,2 kW – 2.480 kn
  • Maxon Fresh 5,1 kW – 3.900 kn
  • Maxon Fresh 6,4 kW – 5.100 kn

MAXON COMFORT 

  • Maxon Comfort 2,6 kW – nova cijena 2.052 kn (stara cijena 2.280 kn)
  • Maxon Comfort 4,8 kW – nova cijena 3.510 kn (stara cijena 3.900 kn)

HAIER NEBULA

  • Haier Nebula 2,7 kW – nova cijena 3.636 kn (stara cijena 4.040 kn)

TOSHIBA MIRAI 

  • MIRAI 10 R410 – nova cijena 3.000 kn (stara cijena 3.600 kn)
  • MIRAI 10 R32 – nova cijena 3.000 kn (stara cijena 3.600 kn)
  • MIRAI 13 R32 – nova cijena 3.200 kn (stara cijena 3.900 kn)

Katalozi

Hrvatska

MB FRIGO d.o.o.

T: +385 (0) 1 66 08 002
F: +385 (0) 1 66 08 005
info@mbfrigo.com

Bani 81
10010 Zagreb

www.mbfrigo.com