Proizvodnja rashladne opreme

MB Frigo d.o.o.

T: +385 (0) 1 49 52 153
F: +385 (0) 1 66 08 005
info@mbfrigo.hr

Bani 81
10010 Zagreb
Hrvatska