Multikompresorske jediniceStandardna isporuka sadrži tri poluhermetska kompresora BITZER, spremnik ukapljene radne tvari, sustav pasivne regulacije ulja, električni razvodni ormar, kompletne mehaničke i električne zaštite kompresora i ručne zaporne ventile. Sve je montirano na robusnu čeličnu konstrukciju i pripremljeno za ugradnju na instalaciju.

Velika sigurnost u pogonu, elastičnost, kompaktnost i male dimenzije glavne su odlike uređaja. Posebno su pogodni za instalacije u malim, srednjim i velikim supermarketima kao i za sve instalacije sa većim brojem potrošača.

Suvremena elektronska kontrola omogućava održavanje usisnih tlakova konstantnim i u vrlo uskom području te uz primjenu visokoučinskih rashladnih kompresora ostvaruje se znatna ušteda u energiji.

Standardna oprema:

 • poluhermetski kompresori BITZER
 • usisni kolektor
 • sustav za izjednačenje nivoa ulja u kompresorima
 • nepovratni ventili na tlačnoj strani svakog kompresora
 • odvajač ulja sa grijačem
 • nepovratni ventil nakon odvajača ulja
 • spremnik ukapljene radne tvari
 • sigurnosni ventil (28 bar)
 • presostati visokog i niskog tlaka na svakom kompresoru
 • uljni diferencijalni presostati (za kompresore sa uljnom pumpom)
 • ručni zaporni ventili na usisnoj, tlačnoj i kapljevinskoj strani
 • filteri sušači na usisnoj i kapljevinskoj strani
 • analogni manometri visokog i niskog tlaka
 • električni razvodni ormar
 • robusna čelična konstrukcija

Oprema prema zahtjevu:

 • aktivna regulacija povrata i nivoa ulja (mehanička ili elektronska)
 • sustav sa pothlađivanjem kapljevine
 • daljinski nadzor i upravljanje
 • sustav vodenog hlađenja
 • posebne izvedbe

Posebna ponuda

Web Shop B2B

Pronađite proizvod u našem web shopu.

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter