Dorin

Dorin nudi kompletan i raznolik asortiman kompresora za rashladne i klimatizacijske sustave koji zadovoljavaju sve potrebe tržišta.

Više od 600 modela otvorenog tipa i polu-hermetičkih kompresora i kondenzacijskih jedinica, projektiranih i izgrađenih kako bi se koristili s HCFC ili HFC, ali i sa prirodnim radnim tvarima kao što su ugljikovodici (HC), amonijak (NH), a osobito ugljični dioksid (CO2). Paleta proizvoda je kompletirana dvostupanjskim kompresorima i širokim rasponom dodatne opreme.

Prodajni centri

Hrvatska

Zagreb
Bani 81
T: 01/56 34 110
F: 01/66 08 005
trgovina-zg@mbfrigo.hr

Rijeka
Stupari bb (Viškovo)
T: 051/683 280
F: 051/683 281
trgovina-ri@mbfrigo.hr

Zadar
Murvica jug 34
T: 023/325 100
F: 023/325 102
trgovina-zd@mbfrigo.hr

Split
Put Brodarice 2
T: 021/383 333
F: 021/383 589
trgovina-st@mbfrigo.hr

Prodajni centri

BiH, Srbija i Slovenija

Sarajevo
Blažujski drum 4
T: +386 (8) 2053 995
F: +386 (1) 5472 223
info@mbfrigo.ba

Beograd
Miroslava Antića 26
T: +381 (0) 11 3774 962
F:  +381 (0) 11 3774 958
info@mbfrigo.rs

Ljubljana
Šmartinska cesta 32
T: +386 (8) 2053 995
F: +386 (1) 5472 223
info@mbfrigo.si